اجرای نهضت ملی مسکن به صورت واحدهای حیاط‌دار در بیشتر شهرهای فارس

مدیرکل راه و شهرسازی فارس با اشاره به وضعیت احداث پروژه‌های ملی مسکن استان گفت: این پروژه‌ها در اکثر شهرستان‌های فارس به صورت یک طبقه و حیاط دار در حال اجرا هستند.

اجرای نهضت ملی مسکن به صورت واحدهای حیاط‌دار در بیشتر شهرهای فارس

به گزارش خبرگزاری موج فارس

، محمودرضا طالبان مدیر کل راه و شهرسازی فارس در بازدید دوره‌ای از پروژه‌های طرح بزرگ نهضت ملی مسکن شهرستان‌های این استان گفت: در شهرستان کوار ۲۶۵۰ نفر از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تایید نهایی شده‌اند یا به‌ عبارتی واجد شرایط واگذاری شناخته‌ شده‌اند که تاکنون ۱۲۸۸ نفر واریز وجه داشته‌اند.

وی اضافه‌ کرد: تاکنون ۴۰۰ واحد مسکونی از طرح نهضت ملی شهرستان کوار از مرحله سفت کاری عبور کرده و در مرحله نازک کاری قرار دارد.

طالبان خاطرنشان کرد: به‌زودی مشکل کمبود زمین مابقی متقاضیان مرتفع خواهد شد و عملیات اجرایی پروژه‌ها با شدت بیشتری ادامه دارد.

گفتنی است در ادامه بازدید از پروژه‌های نهضت ملی شهرستان فیروز آباد نیز بازدید به عمل آمد.

مدیر کل راه و شهرسازی فارس در بازدید از شهرستان فیروز آباد گفت: پروژه‌های شهرستان فیروز آباد دو طبقه حیاط دار است و روند اجرای پروژه خوب است.

وی اضافه‌ کرد: در شهر فیروز آباد ۶۰۰ نفر تایید نهایی شده‌اند و واجد شرایط واگذاری هستند.

طالبان خاطرنشان کرد: تاکنون ۳۸۳۹ نفر در این شهر واریز وجه خود را انجام داده‌اند که از این تعداد برای ۳۷۰۰ متقاضی زمین آماده شده و پروانه ساختمانی بیش از ۲۰۰۰ واحد آن اخذ شده و در مراحل مختلف از شروع فونداسیون تا مرحله نازک کاری است.

مدیر کل راه و شهرسازی فارس در بازدید از پروژه‌های نهضت ملی شهرستان فراشبند تصریح‌ کرد: نهضت ملی مسکن شهرستان فراشبند به‌صورت دو طبقه حیاط‌دار اجرا می‌شود.

وی گفت: در شهرستان فراشبند ۲۴۱ نفر تایید نهایی شده‌اند که ۱۴۸ نفر واریز وجه را انجام داده‌اند و در این شهرستان برای ۶۸۴ نفر زمین تهیه شده‌است.

طالبان خاطر نشان ساخت: عملیات فونداسیون ۱۷۶ واحد به پایان رسیده و در مرحله سفت کاری و نازک کاری است.