بررسی روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن در آذربایجان‌غربی

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن آذربایجان‌غربی را بررسی و بر نظارت جدی بر اجرای این طرح‌ها تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ( آذربایجان‌غربی)، سید محسن حمزه‌لو مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در جلسه شبانه بررسی روند اجرایی طرح‌های نهضت ملی مسکن در استان، گفت: تامین اراضی مورد نیاز و تسریع در فرآیند اجرای طرح‌های مسکن در اولویت بوده و باید این امر با اهتمام ویژه دنبال شود.

وی فزود: تامین زمین برای اجرای بیش از ۱۸۸ هزار واحد صورت گرفته و روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در آذربایجان‌غربی با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به نوسازی مسکن در قالب طرح‌های بازآفرینی شهری اظهار داشت: روند اجرای طرح نوسازی مساکن بافت فرسوده در محلات هدف بازآفرینی شهری آذربایجان‌غربی نیز با جدیت در حال اجراست و عملکرد خوبی را در این بخش شاهد هستیم.