امتیازات ویژه سازمان ملی زمین و مسکن برای مالکان اراضی واقع در حریم شهرها

مالکی، سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن از آمادگی این سازمان برای توافق با بخش خصوصی در تامین اراضی طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.

به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، ارسلان مالکی سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن درباره امتیازات ویژه برای مالکان بخش خصوصی به منظور ساخت و ساز در راستای طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: مالکان زمین‌های واقع در حریم شهرها می‌توانند از امتیازات ویژه برای رفع ممنوعیت ساخت و ساز استفاده کنند.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: صاحبان اراضی که در کنار محدوده شهرها و حریم شهرها دارای مالکیت هستند، اگر بخواهند در اراضی خود ساخت و ساز و فعالیت عمرانی انجام دهند، ‌با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی برای ساخت و ساز مواجه می‌شوند اما قانونگذار به سازمان ملی زمین و مسکن اجازه داده که باتوافق با بخش خصوصی و مردم بتوانیم این اراضی رادر اختیاز طرح نهضت ملی مسکن قرار دهیم.

وی افزود: بخشی از اراضی را بعد از اینکه به محدوه شهرها الحاق شد و یا قابلیت ساخت و ساز و کاربری پیدا کرد، در اختیار مالک قرار می‌دهیم و بخشی از زمین را در اختیار طرح نهضت ملی مسکن می‌گذاریم.